Info

28e 't Kloostershow

78 jaar Sport & Vriendschap Ter Apel

1938 - 2016

Nieuwste foto's

In Ons fotoalbum zijn nieuwe foto's geplaatst.

Hokbezoek 2013 t hollandertje leek

Leden foto's

Een willekeurige foto uit het leden-album. Klik op de foto om naar het album te gaan.

alfred stenekes
voedster 402 even los inde tuin
voedster 402 even los inde tuin


Inloggen

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Willekeurige foto

Een willekeurige foto uit ons album. Klik op de foto om naar het album te gaan.

ervaring uitwisselen
ervaring uitwisselen

Watervogels

Raskeuze en aanschaf

Intro
Alle soorten en rassen watervogels hebben wel iets bijzonders dat hen aantrekkelijk maakt voor liefhebbers en fokkers.
Toch moet op grond van een aantal kenmerken een goede keuze worden gemaakt. Impulsieve aankopen leiden bijna altijd tot teleurstellingen.
Dit hoofdstuk geeft enkele richtlijnen en hulp bij het maken van een goede keuze.

Kenmerken
De groep gedomesticeerde eenden omvat in Nederland 30 erkende rassen, waarvan de zwaarste 4500 gram en de lichtste 700 gram weegt.
Daarnaast is er een groot verschil in kleur en tekening met daarbij ruim 30 verschillende kleurslagen.
De keuze voor één of meer rassen of soorten wordt vaak bepaald op grond van enkele kenmerken: het uiterlijk van de eend (het oog wil zeker wat) en de grootte. Vooral dit laatste kenmerk is belangrijk omdat niet iedereen voldoende ruimte heeft om eenden te houden.


Amerikaanse smient

Speelt Vaderlandse nostalgie een rol, dan is de keuze voor de Noord-Hollandse witborsteenden en de Noord-Hollandse krombekeenden logisch.
Deze rassen hebben hun faam te danken aan een hoge eierproductie.
Is de ruimte beperkt, dan is het kleine Kwaker eendje, dat ook een behoorlijke Nederlandse achtergrond heeft, een prachtige keuze.
Wil men een forse eend, dan komen de Duitse- en Amerikaanse Pekingeenden en de Rouen eenden in aanmerking.
Opvallende verschijningen zijn de Indische Loopeenden met hun indrukwekkende eierproductie.
Ook de Khaki Campbell is een uitstekende legger van forse eieren.

Gedomesticeerde ganzen worden vooral gehouden door liefhebbers met veel ruimte, maar ook omdat zij uitstekende bewakers van het erf zijn. Bij onraad kunnen zij een flink kabaal maken.
Het aantal rassen bij de ganzen is veel kleiner dan bij de eenden. Ook de kleurenrijkdom is bij de ganzen niet zo groot als bij de eenden.
Ganzen zijn echte graseters en een fors grasveld voor deze rassen is noodzakelijk.

De groep oorspronkelijke eenden omvat ongeveer 110 soorten met daarbij achttien soorten talingen, nog afgezien van de verschillende ondersoorten.
In deze groep is een groot verschil in gewicht. De kleinste taling weegt 225 gram en een forse eend ongeveer tien keer zo veel.
Grondelende eenden, zoals de Wilde eend, vinden we meer op het land dan op het water.
Bij andere soorten is het juist andersom en dan is de grootte van de beschikbare waterpartij van doorslaggevende betekenis.


Paartje Amerikaanse Kuifeenden

Voor de kleinbehuisde liefhebber zijn talingen geschikt. Wil men meerdere soorten bij elkaar houden op hetzelfde terrein, dan is het nodig om na te gaan of deze soorten de neiging hebben met elkaar te paren.
Hoewel deze soorten monogaam zijn, komen ‘vergissingen’ toch wel voor.
Dit levert niet-teelbare of onzuivere nakomelingen op en dat is ongewenst.

Bij de oorspronkelijke ganzen zien we ook veel soorten. Het grootste verschil ligt tussen de Spiegelganzen en de overige soorten. Spiegelganzen verdragen vooral in de paar- en broedtijd (maar veelal ook daarbuiten) geen andere soorten op hetzelfde terrein.
Een afgebakend terrein per soort is dus nodig.
Zij verdragen ook geen eenden in hun territorium.

Er zijn ganzensoorten, zoals de Manengans, Indische Streepkopgans en Keizergans, die op dat punt een uitzondering zijn en zonder problemen hun gebied delen, hoewel zij in het broedseizoen en zeker als zij kuikens hebben nogal beschermend zijn.

Zwanen worden altijd per koppel apart gehouden.

Kijken, kiezen en kopen
De grote rijkdom aan zowel gedomesticeerde als oorspronkelijke watervogels maakt de keuze voor de één soms gemakkelijk en voor de ander juist erg moeilijk.
Er is zoveel moois.
Een besluit om watervogels te gaan houden neemt men niet zomaar. Deze vogels hebben zwemwater nodig en daarbij – vooral voor ganzen en zwanen – een flink stuk grond met gras.
Maar er zijn ook kleine soorten en rassen eenden, die met minder ruimte toe kunnen.
Bepalend bij de eerste globale keuze van rassen watervogels is de beschikbare leefruimte en het zwemwater.


Een paartje Kuifzaagbekken

Een volgende stap is het verzamelen van adressen van watervogelfokkers of -liefhebbers om dieren te gaan bekijken en te vergelijken. Deze fokkers en liefhebbers zijn de aangewezen personen om alle informatie te geven om een goede keuze te maken.
Ga niet over één nacht ijs en bezoek meerdere watervogelhouders.
Adressen van fokkers van gedomesticeerde watervogels kan de speciaalclub leveren.
Voor hulp bij het vinden van adressen van fokkers van oorspronkelijke watervogels kunt u het beste een grote tentoonstelling bezoeken waar veel van deze soorten aanwezig zijn.

Kleindiertentoonstellingen worden op veel plaatsen in het land gehouden van september tot eind januari en zijn een bron van informatie.
Enkele van deze tentoonstellingen bezoeken is de moeite waard.


Koop de dieren bij een fokker die de huisvesting goed voor elkaar heeft, dieren heeft die er vitaal uit zien en op alle vragen een duidelijk antwoord geeft en een behulpzame en betrouwbare indruk maakt.
Echt kopen kan natuurlijk pas nadat de huisvesting klaar is.

Passen in de omgeving
Een belangrijk aspect bij dierhouderij is lawaai-overlast.
Bij eenden valt dit nog wel mee, maar ganzen kunnen veel lawaai maken. In de bebouwde kom kan dit problemen geven.
Het is verstandig bij de buren te polsen hoe zij denken over dieren in de naburige tuin. Beter vooraf overleg dan achteraf problemen.
Vervuild zwemwater kan stankoverlast veroorzaken. Goed schoonhouden van het zwemwater voorkomt deze overlast.

Transport
Gekochte dieren moeten op een goede manier worden vervoerd.
Het welzijn van de dieren staat hierbij voorop door goed aan de dieren aangepast verzend- of transportmateriaal te gebruiken. Speciale kisten of kratten zijn geschikt, maar ook grote kartonnen dozen met voldoende ruime ventilatieopeningen.
De bodem wordt bedekt met een dikke laag droog en schoon strooisel.
Voer en water hebben de dieren tijdens het transport niet nodig. Dieren vervoeren op warme dagen is riskant, omdat de temperatuur in de auto hoog kan oplopen, soms met fatale afloop voor de dieren.
Sommige soorten zijn stressgevoelig en dit maakt deze dieren nog kwetsbaarder. In veel gevallen is het beter de dieren in de avond te vervoeren.

In het eigen hok
Thuis aangekomen worden de dieren voorzichtig uit de kist, krat of doos genomen en in de voor hen geschikt gemaakte ruimte losgelaten.
Na een reis hebben de dieren behoefte aan fris drinkwater. Voer mag ook wel klaar staan, maar vaak eten de dieren niet direct door stress van de reis of uit onwennigheid.
Dit komt vanzelf goed en gezonde dieren komen na de reis snel weer tot rust en gaan hun hok en/of ren verkennen.


Kuifzaagbek woerd