Info

28e 't Kloostershow

78 jaar Sport & Vriendschap Ter Apel

1938 - 2016

Nieuwste foto's

In Ons fotoalbum zijn nieuwe foto's geplaatst.

Hokbezoek 2013 t hollandertje leek

Leden foto's

Een willekeurige foto uit het leden-album. Klik op de foto om naar het album te gaan.

alfred stenekes
blauwe vlaamse reus
blauwe vlaamse reus


Inloggen

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Willekeurige foto

Een willekeurige foto uit ons album. Klik op de foto om naar het album te gaan.

hokbezoek t hollandertje
hokbezoek t hollandertje

Duiven

Raskeuze en aanschaf

Intro
Alle duivenrassen hebben wel iets bijzonders dat hen aantrekkelijk maakt voor liefhebbers en fokkers. Toch moet op grond van een aantal kenmerken een goede keuze worden gemaakt. Impulsieve aankopen leiden bijna altijd tot teleurstellingen.

Dit hoofdstuk geeft enkele richtlijnen en hulp bij het maken van een goede keuze.

Een schilderij met vertegenwoordiger uit de groep Meeuwduiven

Kenmerken
Voor de beginnende duivenliefhebber is het belangrijk een gemakkelijk te houden en sterk ras te kiezen. Vaak wordt alleen naar het uiterlijk gekeken en is een keuze al snel gemaakt, maar dat blijft achteraf niet altijd de beste keuze te zijn.
Er zijn op dit moment ruim 500 rassen bekend met daarbij nog een veelvoud aan kleuren.
Op grond van uiterlijke kenmerken worden de duivenrassen in negen groepen onderverdeeld: kroppers, vormduiven, wratduiven, kipduiven, meeuwen, structuurduiven, trommelduiven, kleurduiven en tuimelaars+hoogvliegers.

Bij de kipduiven zien we vele rassen, van klein en gerond naar groot en gerond, van gerond in type naar vierkant in type. Kleur en tekening zijn volop voorhanden, kortom voor ieder wat wils.
De Modena is de bekendste duif in deze groep en een goed ras om mee te beginnen.
Kleurduiven zijn rassen met een veldduiventype en zijn ook het meest verwant aan de wilde duif. Het belangrijkst is natuurlijk de kleur en de tekening. De meest fantastische kleuren zijn in deze rassen te vinden met vaak heel veel glans.
Binnen deze groep zien we ook een Nederlands ras: de Hyacintduif.

Dan de groep kroppers. Alle duiven hebben een krop waarin het voer wordt geweekt. Kroppers zijn duiven die veel ruimer in hun ‘kropvel’ zitten dan andere duiven. De krop is door selectie groter geworden.
De Nederlandse rassen zijn de Holle Kropper, de Hollandse Kropper, de Voorburgse Schildkropper en de Krulveerkropper.

Meeuwen hebben altijd een jabot, een rij gekrulde veertjes op de borst. Vele meeuwen hebben ook nog een kap (veertjes) op de kop. Ze komen voor in vele verschillende kleuren en tekeningen. Het zijn prima duiven voor de beginner.
De bekendste Meeuw is ongetwijfeld de Oud-Hollandse Meeuw, een populair Nederlands ras en de meest bekende duif in Nederland.

De groep structuurduiven bestaat uit zes rassen met vele prachtige veerstructuren en ook nog in vele kleuren. De Oud-Hollandse Kapucijn, een Nederlands ras, is een bekende vertegenwoordiger van deze groep. Het is een ideaal ras om mee te beginnen.

Oud-Hollandse Capucijn

De trommelduiven hebben een typisch stemgeluid, waarop ze vroeger nog al werden gefokt. Bij vele liefhebbers zijn deze rassen minder populair omdat ze een forse been- en voetbevedering hebben.

Tuimelaars waren oorspronkelijk geen showduiven maar vliegduiven. Het zijn krachtige trotse duiven die het verdienen om te mogen vliegen. Helaas zijn er ook mensen die ook deze rassen als volièrevogel houden, al dan niet gedwongen door omstandigheden. Vroeger werden deze duiven veel gehouden in de grote steden. Vooral in Amsterdam en Den Haag waren de binnensteden bezaaid met duivenplatjes.
Er zijn prachtige Nederlandse vertegenwoordigers in deze groep, zoals de Groninger Slenk, de Gelderse Slenk, de Hagenaar, de Nederlandse Hoogvlieger, de Nederlandse Helmduif, de Amsterdamse Tippler en de Amsterdamse Baardtuimelaar.

Verschillende tuimelaars en hoogvliegers

Onder de Vormduiven bevindt zich een behoorlijke verscheidenheid aan rassen. Zoals de naam van de groep al aangeeft is bij deze rassen het type vaak het belangrijkst. De Nederlandse vertegenwoordiger is de Nederlandse schoonheidspostduif.

Wratduiven zijn duiven die vroeger in het Midden-Oosten als postduiven werden gebruikt en ook een postduiventype hebben. Ze hebben een sterk ontwikkelde neuswrat en grotere oogringen.

Kijken, kiezen en kopen
De grote rijkdom aan duivenrassen maakt de keuze voor de één soms gemakkelijk en voor de ander juist erg moeilijk. Er is zoveel moois.
Een besluit om duiven te gaan houden neemt men niet zomaar.
Belangrijk is de beschikbare ruimte. Er zijn rassen die veel vliegruimte nodig hebben.
Er zijn ook duiven die door hun rustige karakter weinig ruimte nodig hebben
Het meest populair zijn de meeuwen, hoogvliegers, tuimelaars en ook een aantal kropperrassen.
Alle duivenrassen zijn beschreven in de Nederlandse Sierduivenstandaard van de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers-Verenigingen (NBS). De NBS is de overkoepelende organisatie waarbij alle georganiseerde sierduivenfokkers in Nederland aangesloten zijn.

Saksische Vleugelduif met een prachtige pootbevedering

Een volgende stap is het verzamelen van adressen van sierduivenfokkers of -liefhebbers om dieren te gaan bekijken en te vergelijken. Deze fokkers en liefhebbers zijn de aangewezen personen om alle informatie te geven om een goede keuze te maken. Ga niet over één nacht ijs en bezoek meerdere sierduivenhouders.
Kleindiertentoonstellingen worden op veel plaatsen in het land gehouden van september tot eind januari en zijn een bron van informatie. Enkele van deze tentoonstellingen bezoeken is de moeite waard.
Informatie over deze tentoonstellingen vindt u hier.
Koop de dieren bij een fokker die de huisvesting goed voor elkaar heeft, dieren heeft die er vitaal uit zien en op alle vragen een duidelijk antwoord geeft en een behulpzame en betrouwbare indruk maakt. Deze fokkers vindt u via de lijst met speciaalclubs van sierduiven.
Echt kopen kan natuurlijk pas nadat de huisvesting klaar is.

Passen in de omgeving
Een belangrijk aspect bij het houden van dieren is lawaai-overlast.
Duiven maken geluid, zij koeren. Voor de één is dat gezellig en sfeermakend, maar anderen vinden dit storend. Belangrijk is dat omwonenden zich niet gaan ergeren aan het koeren maar het eerder beschouwen als een natuurlijk en rustgevend geluid
Tussen rassen bestaat ook verschil in het koergedrag.
Het is ook verstandig bij de buren te polsen hoe zij denken over (vrij vliegende) duiven in de naburige tuin. Beter vooraf overleg dan achteraf problemen.

Transport
Gekochte dieren moeten op een goede manier worden vervoerd. Bedenk steeds dat het levende dieren zijn die met zorg behandeld moeten worden. Worden de dieren een enkele keer vervoerd, dan voldoen passende dozen per dier met voldoende ventilatieopeningen. Beter is het maken of kopen van speciale transportmanden voor duiven.
Op grote tentoonstellingen worden vaak transportmanden aangeboden. Ook de fokker waar de dieren worden gekocht heeft verzendmanden.

Goede transportmanden hebben voldoende ventilatieopeningen en bestaan uit afzonderlijke compartimenten met een dikke laag strooisel of hooi op de bodem.
De compartimenten moeten wel aangepast zijn aan het formaat van de dieren en elk een eigen binnendeksel hebben om te voorkomen dat bij het uit de kist halen van een duif de andere duiven ontsnappen.
Te klein is uiteraard niet goed maar ook te groot is niet goed, want dan gaan de dieren tijdens het transport schuiven.
Dieren vervoeren op warme dagen is riskant. De temperatuur in de auto kan hoog oplopen, soms met fatale afloop voor de dieren.

In het eigen hok
Thuis aangekomen worden de dieren voorzichtig uit de kist of doos genomen en in de voor hen geschikt gemaakte ruimte losgelaten. Na een reis hebben de dieren behoefte aan fris drinkwater en rust. En als er wat voer is, dan voelen ze zich snel thuis.

Kijk voor meer informatie op de website van de NBS (Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen