Info

28e 't Kloostershow

78 jaar Sport & Vriendschap Ter Apel

1938 - 2016

Nieuwste foto's

In Ons fotoalbum zijn nieuwe foto's geplaatst.

Hokbezoek 2013 t hollandertje leek

Leden foto's

Een willekeurige foto uit het leden-album. Klik op de foto om naar het album te gaan.

alfred stenekes
blauwe vlaamse reuzen
blauwe vlaamse reuzen


Inloggen

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Willekeurige foto

Een willekeurige foto uit ons album. Klik op de foto om naar het album te gaan.

bbq 2012 jeugd
bbq 2012 jeugd

Hoenders

Raskeuze en aanschaf

Intro
Alle rassen kippen en dwergkippen hebben wel iets bijzonders dat hen aantrekkelijk maakt voor liefhebbers en fokkers. Toch moet op grond van een aantal kenmerken een goede keuze worden gemaakt. Impulsieve aankopen leiden bijna altijd tot teleurstellingen. Eén eigenschap hebben kippen en krielkippen echter gemeen: ze leggen praktisch het hele jaar eieren. Deze prestatie is wel afhankelijk van het ras, de vitaliteit van de dieren en van de omstandigheden.
Dit hoofdstuk geeft enkele richtlijnen en hulp bij het maken van een goede keuze.


Antwerpse Baardkriel

Kenmerken
De kenmerken en eigenschappen van de in Nederland erkende hoenderrassen zijn beschreven in de Standaard van Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN).
Rassen kunnen op basis van verschillende kenmerken ingedeeld worden.
Voor de liefhebber is een indeling op karakter het meest geschikt.

Vleesrassen met een groot, breed en diep lichaam zijn vaak rustige dieren die gemakkelijk zijn te houden. De Brahma, de Cochin, de Orpington en de Wyandotte zijn bekende vertegenwoordigers van deze zware rassen. Deze dieren wegen meestal rond de 4 tot 5 kg. Vooral de Wyandottes hebben ook nog een prima legkracht.


   Brahma hen, wit zwartcolumbia              Cochin haan, buffkleurig
 

                Wyandottes, zilver zwartgezoomd

De tegenpool daarvan zijn de beweeglijke en actieve specifieke legrassen die bovendien ook heel goed kunnen vliegen. Legrassen zoals de Leghorn, het Friese hoen, het Drentse hoen, de Assendelfter, de Lakenvelder en het Chaams hoen kunnen het best in een nachthok met ren gehouden worden die van boven dicht is.


      Leghorns Amerikaans type, wit

 

 


          Assendelfters, zilverpel

 

 


Chaams hoen haan, zilver zwartgeband        Drents hoen, gezoomd patrijs

Tussen deze twee uitersten kennen we ook rassen die zowel goed leggen als vlees produceren, alleen in geen van beide zijn ze specialisten.
Een wereldberoemd voorbeeld daarvan is de Barnevelder, maar ook de Welsummer, de Australorp, de New Hampshire en de Sussex behoren tot deze groep.
 


       Een toompje Barnevelder krielen, dubbelgezoomd


           Australorp hen, zwart                          Welsumer hen, roodpatrijs
 

Daarnaast kennen we ook nog de groep oud-Nederlandse rassen zoals de Kraaikop, de Brabanter, de Nederlandse Uilebaard, het Hollandse Kuifhoen en de Nederlandse Baardkuifhoen.
Deze rassen behoren tot ons cultuurgoed waar we trots op moeten zijn en die we in stand moeten houden.
De Kraaikop werd geroemd vanwege haar vleeskwaliteit, maar de overige rassen zijn typische sierkippen die het midden houden tussen rust en beweeglijkheid.
 


                        Kraaikop, zwart                                      Brabanter, wit

28. Uilenbaarden Goud zwartgeloverd
           Nederlandse Uilebaard, goud zwartgeloverd


Tot slot nog de vechthoenders.
De vechthoenders werden gefokt voor de hanengevechten. Deze sport is al lang verboden maar de vechthoenderrassen bestaan gelukkig nog.
Deze rassen hebben allemaal een vechtlustige uitstraling. Typisch is dat deze rassen onderling erg strijdlustig zijn maar dit niet tonen naar de verzorger.
 


                       Maleier haan, tarwekleurig


De dwergvormen van de grote kippenrassen zijn meestal zwaarder dan de oorspronkelijke dwergrassen en wegen respectievelijk rond de 1000 gram en 500 gram.
Vanzelfsprekend zijn de dwergvormen van de kleine hoenderrassen ook weer lichter.
Zo wegen Friese krielen maar zo’n 500 tot 700 gram.
Bijzonder populaire verdwergde krielrassen zijn de Barnevelder krielen, de Wyandotte krielen en de Welsummer krielen.
Bij de oorspronkelijke krielen zijn dat ondermeer de Hollandse krielen, de Nederlandse Sabelpootkrielen, de Antwerpse Baardkrielen, de Chabo’s en de Sebrights.
De gewichten van deze actieve en beweeglijke kleine krielkippen ligt tussen de 500 en 850 gram.
Het bijzondere aan de Sebrights is dat de haan hennevederig is. De henneverderige haan heeft geen typische mannelijke veren en heeft dezelfde kleur en tekening als de hen.
Ook de Chabo kent een bijzonderheid. Dit ras is kortbenig.

 Nederlandse Sabelpootkrielen, porselein Sebrights, zilver zwartgezoomd

Kijken, kiezen en kopen
De grote rijkdom aan hoender- en dwerghoenderrassen maakt de keuze voor de één soms gemakkelijk en voor de ander juist erg moeilijk. Er is zoveel moois.
Een besluit om kippen te gaan houden neemt men niet zomaar.
Belangrijk is de beschikbare ruimte. Op een kleine ruimte is het onverstandig om grote kippen te houden. Beter is dan om te kiezen voor krielkippen.
Is er voldoende ruimte beschikbaar, dan kan men aan rassen die een royale uitloop nodig hebben veel plezier beleven. 


         Antwerpse Baardkriel hen, kwartelkleurig
 

Een volgende stap is het verzamelen van adressen van kippenfokkers of -liefhebbers om dieren te gaan bekijken en te vergelijken.
Deze fokkers en liefhebbers zijn de aangewezen personen om alle informatie te geven om een goede keuze te maken. Ga niet over één nacht ijs en bezoek meerdere fokkers of liefhebbers.
Kleindiertentoonstellingen worden op veel plaatsen in het land gehouden van september tot eind januari en zijn een bron van informatie. Het bezoeken van enkele tentoonstellingen is de moeite waard. Hier zijn vele rassen, vaak in verschillende kleurslagen, te bekijken.
Informatie over deze tentoonstellingen vindt u hier.
Koop de dieren bij een fokker die de huisvesting goed voor elkaar heeft, dieren heeft die er vitaal uit zien en op alle vragen een duidelijk antwoord geeft en een behulpzame en betrouwbare indruk maakt. Deze fokkers vindt u via de lijst met speciaalclubs van hoenders.
Echt kopen kan natuurlijk pas nadat de huisvesting klaar is.

Passen in de omgeving
Een belangrijk aspect bij dierhouderij is lawaai-overlast.
Kippen maken geluid. Wie kent niet het kenmerkende gekraai van een haan.
Maar ook hennen laten het weten als ze een ei leggen en kakelen daarbij soms behoorlijk luid. Voor de één is dat gezellig en sfeermakend, maar anderen vinden dit storend.
Belangrijk is dat omwonenden zich niet gaan ergeren aan het geluid van kippen maar het eerder beschouwen als een natuurlijk geluid.
Tussen rassen bestaat ook verschil in het kraaigedrag van de hanen.
Het is verstandig bij de buren te polsen hoe zij denken over kippen in de naburige tuin. Beter vooraf overleg dan achteraf problemen.
Een goed gevoel voor kippen in de omgeving wordt versterkt door omwonenden regelmatig eieren te geven.

Transport
Gekochte dieren moeten op een goede manier worden vervoerd.
Bedenk steeds dat het levende dieren zijn die met zorg behandeld moeten worden. Worden de dieren een enkele keer vervoerd, dan voldoen passende dozen per dier met voldoende ventilatieopeningen.
Beter is het maken of kopen van speciale transportkisten voor kippen. Op grote tentoonstellingen worden vaak transportkisten aangeboden. Ook de fokker waar de dieren worden gekocht heeft transportkisten.
Goede transportkisten hebben voldoende ventilatieopeningen en bestaan uit afzonderlijke compartimenten met een dikke laag strooisel of hooi op de bodem.
De compartimenten moeten wel aangepast zijn aan het formaat van de dieren. Te klein is uiteraard niet goed maar ook te groot is niet goed, want dan gaan de dieren tijdens het transport schuiven.
Zijdelings vervoeren is het beste omdat de staarten van de dieren dan het minst beschadigen.
Dieren vervoeren op warme dagen is riskant. De temperatuur in de auto kan hoog oplopen, soms met fatale afloop voor de dieren.


Een bijzondere transportkist, let wel op voldoende ventilatie openingen!

In het eigen hok
Thuis aangekomen worden de dieren voorzichtig uit de kist of doos genomen en in de voor hen geschikt gemaakte ruimte losgelaten.
Nieuw aangeschafte dieren kunnen niet geplaatst worden bij een groep dieren die al in het hok zit. De nieuwe dieren worden als vreemd ervaren en worden aangevallen.
Een veiliger manier is alle dieren tegelijk een nieuw hok te geven.
Hanen bij elkaar zetten loopt meestal voor één maar soms ook voor beide dieren slecht af. Elke haan verdedigt zijn territorium en doet dat heel fanatiek.
Na een reis hebben de dieren behoefte aan fris drinkwater. En als er wat voer is, dan voelen ze zich snel thuis.

Meer informatie over de hoender- en dwerghoenderrassen is te vinden op de website van KLN (Kleindier Liefhebbers Nederland